تیک تایم روی نقشه

 

بعنوان مثال :

شرکتی را در نظر بگیرید که پرسنل آن در ۵ موقعیت مکانی مختلف فعالیت می کنند و راهکاری که مدیریت منابع انسانی مد نظر قرار می دهد استفاده از سیستم های کنترل تردد فعلی باشد . در این مورد هزینه های زیر پیش بینی می شود :

ردیف دستگاه حضور و غیاب

( ۵ دستگاه بهمراه نصب و راه اندازی )

نیروی انسانی درگیر کار حداقل میزان بهای تمام شده همراه با هزینه نیروی انسانی (ریال) نواقص سیستم های کنترل تردد فعلی
۱ دستگاه حضور و غیاب ساده بدون حسگر ۵ نفر ۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۱- امکان تقلب بالا

۲-هزینه بالا نسبت به کارایی

۳-نیاز به کابل کشی

۴-انتخاب محل مناسب برای نصب

۵- عدم کنترل آنلاین پرسنل

۶- عدم دسترسی کاربران به وضعیت کنترل تردد

۲ دستگاه حضور و غیاب با حسگر اثر انگشت ۵ نفر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱-امکان تقلب نسبتا پایین

۲-هزینه بالا نسبت به کارایی

۳-نیاز به کابل کشی

۴-انتخاب محل مناسب برای نصب

۵- عدم کنترل آنلاین پرسنل

۶- عدم تشخیص اثر انگشت در بعضی مواقع

۷- عدم دسترسی کاربران به وضعیت کنترل تردد

۳ دستگاه حضور و غیاب با حسگر اثر انگشت و تشخیص چهره ۵ نفر ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱-امکان تقلب بسیار پایین

۲-هزینه بالا نسبت به کارایی

۳-نیاز به کابل کشی

۴-انتخاب محل مناسب برای نصب

۵- عدم کنترل آنلاین پرسنل

۶- عدم تشخیص چهره و اثر انگشت در بعضی مواقع

۷- عدم دسترسی کاربران به وضعیت کنترل تردد

۴ دستگاه حضور و غیاب با حسگر اثر انگشت و تشخیص چهره دارای وای فای ۳ نفر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱-امکان تقلب بسیار پایین

۲-هزینه بالا نسبت به کارایی

۳-انتخاب محل مناسب برای نصب

۴- عدم کنترل آنلاین پرسنل

۵- عدم تشخیص چهره و اثر انگشت در بعضی مواقع

۶- عدم دسترسی کاربران به وضعیت کنترل تردد

 

با توجه به جدول شماره یک :

  • سیستم های کنترل تردد بسیار پر هزینه هستند و نمی توانند تمام خواسته های کاربران و مدیران را فراهم آورد .
  • تیک تایم می تواند با یک چهارم هزینه های ذکر شده تمام خدماتی که تاکنون ذکر شده است را در اختیار شما قرار دهد .