تیک تایم روی نقشه

درباره تیک تایم

درباره تیک تایم

هلدینگ مجتمع فنی مهد پرداپژوهان در سال ۱۳۸۷ با اخذ نمایندگی مجتمع فنی تهران در حوزه آموزشی کار خود را آغاز نموده و با فعالیت در حوزه های مختلف از جمله فناوری اطلاعات موفق به دریافت رتبه یک شورای عالی انفورماتیک شده است که در راستای این موفقیت ها و با پیشرفت تکنولوژی بر آن شدیم تا با دانش فنی و تجربه خود، نوآوری در زمینه مدیریت منابع انسانی ایجاد نماییم …

حضور و غیاب.دستگاه حضورو غیاب.ساعات حضور و غیاب پرسنل.کنترل تردد پرسنل.تردد.حضورو غیاب انگشتی.حضوروغیاب.برنامه حضور و غیاب.کنترل تردد.دستگاه ثبت حضور و غیاب